fbpx

Integritetspolicy

Cookies

Vår webbplats använder sig av Cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De innehåller ingen personlig information, men är till hjälp för att vi ska kunna ge dig en bra användarupplevelse. I vår shop används till exempel s.k. Session Cookies för att hålla koll på vilka produkter du har lagt i varukorgen.

Cookies ger oss också besöks- och användarstatistik som informerar oss om hur vi kan förbätta webbplatsen för dig som besökare. Till vår hjälp för att kunna se besöks- och användningsstatistiken används tjänsten Google Analytics.

 

Betalningslösning

Vi använder oss av Bambora och swish via bokningssystemet Wondr för säkra betalningar. Ditt kortnummer skickas genom en krypterad anslutning direkt till banken. Ashtanga Yoga Uppsala har inte tillgång konfidentiell information som berör ditt kort eller bankkonto.

 

GDPR

Integritetspolicy för Ashtanga Yoga Uppsala AB

Ashtanga Yoga Uppsala AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med att vi tillhandahåller yogakurser och yogaklasser och genom din kontakt med vår hemsida www.ashtangauppsala.se.

Ashtanga Yoga Uppsala AB värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person, exempelvis namn, personnummer, personinformation och kontaktuppgifter.

I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att du som kund och användare av våra hemsidor, eller som påannat sätt har kontakt med oss kan vara säker påatt dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning, framför allt EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), när du använder våra tjänster, besöker vår hemsida, beställer produkter, eller på annat sätt har kontakt med oss.

 

Vilken information vi behandlar

  • Person- och kontaktuppgifter – Namn pådeltagare, målsman, telefonnummer och e-post
  • Information om produkt/tjänst – Information om produkt/tjänst, leveransuppgifter och faktureringsuppgifter (t.ex. vald betallösning, genomfört köp m.m.)

 

Syfte med behandlingen

De personuppgifter vi samlar in används för att vi ska kunna tillhandahålla dig de tjänster eller produkter som du efterfrågar, d.v.s. så att vi kan fullgöra avtalet med dig eller andra berättigade intressen. Behandlingen sker främst i följande syften:

  • Tillhandahållande, organisation och administration av medlemskap och kurser
  • Kundvård/Information

 

Min profil

På sidan -min profil- i ashtangauppsalas Wondr sparas uppgifter som namn, epost och telefonnummer. I din profil kan du bland annat boka klass, se din köphistorik, skriva ut kvitton och samt administrera ditt lösenord.

 

Nyhetsbrev och marknadsföring

Våra nyhetsbrev skickas till de kunder som har valt att ta del av nyhetsbrevet genom ett aktivt val. Nyhets/informationsbrev kan även komma att skickas till specifika grupper som har anmält sig till samma kurs.

Om du inte vill ta emot nyhetsbrev eller marknadsföring kan du avregistrera dig eller kontakta oss med kontaktuppgifterna som anges nedan.

 

Fotografier på hemsidan

Ibland kan vi fråga dig som kund om du vill ställa upp för att fotograferas i marknadsförande syfte. Fotografierna används framför allt på hemsidan och i sociala medier. Vi kommer alltid att inhämta ditt samtycke innan vi fotograferar dig och du kan alltid välja att ta tillbaka ditt samtycke.

 

Lagliga krav

Vi behandlar även de personuppgifter som vi har fått genom våra kontakter med dig för att uppfylla lagstadgade förpliktelser. Till exempel pågrund av lagstiftning som avser konsumenträtt, redovisning och bokföring.

Om du inte tillhandahåller de personuppgifter vi behöver för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att efterleva lagstadgade krav, är det inte säkert att vi kan tillhandahålla tjänsten/produkten som du efterfrågat.

 

Hur vi samlar in information om dig

Merparten av de personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du har lämnat till oss i samband med att du har kontaktat oss, använder våra tjänster eller beställer våra produkter. I vissa fall kan vi dock få uppgifter om dig från en tredje part (t.ex. om någon annan än du själv har anmält dig till våra kurser eller evenemang).

För betalningsfunktionen via www.ashtangaupsala.se anlitar vi externa betalningsleverantörer för att hantera betalningar (Wondr, swish och Bambora). Våra betalningsleverantörer är ensamt personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i samband med din betalning. För mer information om vilka uppgifter som behandlas i samband med att betalningen genomförs hänvisar vi dig därför att kontakta den betalningsleverantör som du har valt.

 

Vilka delar vi informationen med?

Som utgångspunkt delar vi inte dina personuppgifter med andra. Enligt våra rutiner är det dock endast personal som behöver personuppgifter för att vi ska kunna leverera den tjänst/produkt som du har beställt som får tillgång till denna.

Vi använder oss av ett antal betrodda externa samarbetspartners, som ibland kommer i kontakt med dina personuppgifter. Det rör sig bland annat om vår anlitade redovisningskonsult som får tillgång till de personuppgifter som behövs för Ashtanga Yoga Uppsala AB:s redovisning, externa IT-leverantörer som lagrar och hanterar personuppgifter åt oss. Vi kräver att alla våra samarbetspartners skyddar dina personuppgifter pålämpligt sätt genom avtal som upprättas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Som utgångspunkt sker all behandling av dina personuppgifter lokalt.

 

Hur länge vi sparar informationen

Vi strävar efter att bevara dina personuppgifter endast så länge och i den omfattning det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig och de syften som vi har beskrivit ovan. Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev, sparar vi även dina personuppgifter så länge som du vill fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Sådana uppgifter som vi behöver spara för att uppfylla lagstadgade krav, garantiförpliktelser eller hantera reklamationsärenden kan sparas för en längre period. Som utgångspunkt bevarar vi personuppgifter som vi behöver för att efterleva lagstadgade krav på bokföring i 7 år.

 

Säkerhetsåtgärder

Ashtanga Yoga Uppsala AB har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter, vilket bland annat innefattar: begränsning av tillgång till personuppgifter till behörig personal, begränsning av de personuppgifter som behandlas (vi samlar endast in hela ditt personnummer när det är klart motiverat, i annat fall begär vi möjligen ditt födelsedatum) och säkra rutiner för att personuppgifterna är begränsade och skyddade.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av dina personuppgifter. Vi kommer att pådin begäran (eller påeget initiativ) rätta eller radera uppgifter som är felaktiga, eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och under vissa förutsättningar har du ocksårätt att begära att dina personuppgifter raderas. Du har ocksårätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om möjligt, få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. När du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss för att ta tillbaka samtycket.

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i Sverige (www.datainspektionen.se)

 

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har någon fråga om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utnyttja någon av dina rättigheter enligt Dataskyddsförordning. Du kan kontakta oss pånedanstående kontaktuppgifter

Ashtanga Yoga Uppsala (556884–3873), hej@ashtangauppsala.se

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Ashtanga Yoga Uppsala AB kan komma att ändra bestämmelserna i denna integritetspolicy och kommer då att publicera den justerade integritetspolicyn på respektive hemsida, med information om när ändringarna träder i kraft.