Yoga enligt Patanjali | 1 dec - Ashtanga Yoga Uppsala

Yoga enligt Patanjali | 1 dec

650 kr

12 st kvar

Förnamn *

Förnamn på kursdeltagare/kort.

Efternamn *

Efternamn på kursdeltagare/kort.

Kategori:
DELA:

Beskrivning

"Yoga Sutras: Yoga för själen"

Den fysiska yogan fortsätter att växa i västvärlden och alltmer forskning görs på yogans hälsofördelar . Allt detta vad yogan har att erbjuda i form av en starkare och friskare kropp är fantastiskt - men finns det inte något mer? Det gör det! Enligt de klassiska yogatexterna har yogan inte bara positiva fysiska effekter, utan främst mentala och själsliga.

På den här workshopen kommer du att få en djupare förståelse för den klassiska yogan och lära dig mer om hur du kan ta den kunskapen för att fördjupa och få mer värde av din personliga yoga - oavsett vilken typ av modern västerländsk yoga du utövar idag.

Vi kommer att studera begreppen i några av de 196 aforismerna i Patanjalis Yoga Sutras* och praktiskt träna på dem med hjälp av övningar från hathayoga-traditionen som beskriver konkreta övningar att göra, baserade på Patanjalis "hur" och "varför".

.

När:

1 december

Tid:

9-11:30, 13-15:30

Pris:

650:-

Årskort 600:-, ange rabattkod årskort

.

*) Patanjali

En av grundpelarna i klassisk yoga är Patanjalis Yoga Sutras som skrevs någon gång mellan 400 BC och 250 AD. Patanjali var en mycket framstående yogi som sammanställde de olika yogainriktningarna som fanns på hans tid och destillerade ner dem till det mest väsentliga. Hans ”destillat” är lika värdefull för att hjälpa oss att förstå vad som är viktigast även i de yogaläror och skolor som finns nu i början på 2000-talet. Patanjalis Yoga Sutras sammanfattar yogans ändamål, kärna och metodik, från de första stapplande stegen på yogautövarens väg, genom snåren av utmaningar och stegvisa framgångar, till det yttersta målet: En inre känsla av befriande medkänsla, lätthet och förnöjsamhet.

.

******************************************************************

.

.

Kent Larsen

Kent började med yoga 1987 och har undervisat till och från sen 1991. 2003 gick han en yogalärarutbildning med Paul Dallaghan på Yoga Thailand. Han har även yogat för bl.a. Sharath Jois, Pattabhi Jois, David Swenson och Mark Darby. De senaste 10 åren studerar han framför allt på Kaivalyadhama-institutet i Indien och främst då för Sri O. P. Tiwari (vars son Sudhir också är Kents lärare).

Kents motto är börja där du är, acceptera vem du är och bli mer och mer medveten om vad det betyder, med hjälp av yogans tekniker. Yoga handlar inte om akrobatik utan om ökad medvetenhet och känsla.

RELATERADE PRODUKTER