Restorative

Restorative yoga är en mycket stillsam och meditativ yogaform. Den balanserar kroppens energisystem, är lugnande, läkande och fantastiskt bra mot stress.

Med stöd av bolster, block och filtar hålls ett fåtal ställningar under en längre stund, minst 10 minuter. Huvudfokus ligger på djupavspänning.

Läs mer om Restorative yoga