Mysore – Intro

Introduktion till Mysore – en intensivkurs som oftast löper över en helg.

På Mysore-intro får du, förutom att träna in ordningen på serien, även tips och råd om hur det fungerar på Mysore-klass och vad man ska tänka på. Här får du också känna på hur det är att få mycket mer individuell hjälp & assistans, jämfört med på vanlig ledd klass.

Vi har Mysore-intro någon gång per termin – håll utkik under workshops för aktuella kursdatum.