Ashtanga

Personlig utveckling via kroppen

Ashtanga yoga - dynamisk yogaform

OM ASHTANGA

Ashtanga yoga är en dynamisk yogaform från Mysore, södra Indien. En fast serie ställningar ( asanas ) binds ihop med en viss andningsteknik ( ujjayi ) tillsammans med specifika rörelsesekvenser som utförs i takt med andningen ( vinyasa ).

Andningstekniken och rörelserna i kombination med så kallade kroppslås ( bandhas ) gör så att du svettas. Svettningen gör dig mer flexibel och hjälper dig att rensa ut gifter och slaggprodukter.

Huvudfokus ligger på andning, koncentration och medveten närvaro. Men med regelbunden praktik blir du också vig, stark och vältränad.

Läs mer om Ashtanga yoga – en numera klassisk text av Annie Pace.

GURUJI 1915-2009

Sri K. Pattabhi Jois (eller Guruji, som hans elever kallade honom) introducerade Ashtanga yoga i västvärlden. Han var elev till Krishnamacharya, som brukar kallas den moderna yogans grundare.

Guruji började med Ashtanga yoga när han var 12 år och han assisterade Krishnamacharya under många år. Han var också professor i Advaita Vedanta och undervisade vid sanskrit-universitetet i Mysore under 35 års tid.

I början av 70-talet började han lära ut Ashtanga yoga till de första västerlänningarna. Den första tiden hade han bara en handfull elever. På 90-talet exploderade antalet och 2003 öppnade han en ny och mycket större shala för att alla skulle få plats.

Guruji undervisade sex dagar i veckan fram till de sista par åren av sitt liv. Idag har hans dotterson R. Sharath Jois övertagit hans verksamhet och hundratals elever vallfärdar fortfarande varje år till KPJAYI i Mysore för att studera Ashtanga yoga.

 

Se video där Guruji pratar om hur yoga handlar om självkännedom och är för alla:

Guruji - ashtangayogans grundare
Sharath, Guruji i Mysore

MYSORE

Man kan lite förenklat beskriva “Mysore” som en blandning mellan privatlektion och egen träning – fast i grupp. Med Mysore menas “traditionell undervisningsstil enligt Pattabhi Jois”. Och det gäller över hela världen när man pratar om Ashtanga yoga – även här hos oss i Uppsala.

 

Mysore är den stad i södra Indien där Guriji bodde och verkade och där hans Ashtanga Yoga Institute fortfarande drivs av dottersonen Sharath. På våra Mysore-klasser undervisar vi på samma vis som man alltid gjort där:

Alla jobbar i egen takt med sitt program. Läraren går runt och assisterar varje elev enskilt. Serien anpassas individuellt efter de förutsättningar man har. Har du diverse krämpor eller skador, behöver du gå mer varsamt fram och kanske modifiera vissa övningar. Är du ung, frisk och vältränad finns ingen gräns för hur långt du kan gå.

Det här sättet att undervisa och lära sig yoga på är typiskt för just Ashtanga yoga, och det är Mysore som gör ashtangayogan sant terapeutisk. Den första serien (Primary Series), som de flesta jobbar med länge, kallas också mycket riktigt för “Yoga Chikitsa” dvs “Yoga Therapy”.

Du kan läsa mer om hur Mysore-klass hos Ashtanga Yoga Uppsala fungerar under vår yoga.

SERIER

Ashtangayogans ställningar (asanas) är indelade i sex serier. De utförs alltid i en viss, bestämd ordning. Man börjar med att lära sig en liten del av den första serien. Vartefter man är redo läggs fler positioner till.

Det brukar ta några års regelbunden yoga innan man behärskar hela den första serien (primary series). Först därefter är man redo att börja på den andra serien. Din lärare ser när det är dags för en ny ställning. Eller fråga, om du känner att det är dags.

Det är viktigt att förstå, att essensen av yoga inte handlar om att göra så många positioner som möjligt. Tanken med yoga-ställningarna är att de ska öppna upp, rena och stärka kroppen och sinnet. Och därmed förbereda oss för meditation.

Du behöver inte gå vidare i serierna för att yogan ska verka. Det gör den ändå. Också väldigt få ställningar utförda med koncentration, andning och kroppslås (bandha) ger dig tillgång till yogans positiva effekter.

Kom ihåg att yogan tar tid – låt den få göra det 🙂

 

PDF Solhälsningar
Hemläxa för alla Ashtanga-nybörjare!

PDF PrimarySeries
Seriepapper – första serien. 

Ashtangayogans andra serie: dhanurasana
Ashtangayogans mantra Uppsala

MANTRA

Hos Ashtanga Yoga Uppsala börjar och avslutar vi alltid klasserna i Ashtanga yoga med att sjunga ett mantra på sanskrit (ett slags icke-religiös bön). Som ett sätt att först vända uppmärksamheten till och sedan avrunda yogapasset.

I inledningsmantrat tackar vi våra yttre och inre läromästare och hyllar Patanjali – ett av de viktigare namnen inom yogafilosofi. I avslutningsmantrat önskar vi fred, lycka och välstånd till mänskligheten och existensen.

På ledd klass sjunger vi mantrat gemensamt. På Mysore-klass sjunger vi inledningsmantrat gemensamt när klassen startar. Kommer du senare sjunger du mantrat tyst för dig själv. Avslutningsmantrat sjunger du tyst för dig själv.

PDF Ashtanga Mantra
Sanskrit + översättning.

På KPJAYI:s sida kan du läsa mer och lyssna på mantrat.

 

Fler mantran

Våra pranayama-klasser inleder vi istället med ett vediskt freds-mantra från Upanishaderna: Sahanavavatu. Vi sjunger också en del andra mantran – skriv ut & ta med pdf:en nedan om du behöver 🙂

PDF fler mantran
Sanskrit + översättning.

 

MÅN-DAGAR

Enligt Ashtanga-traditionen tar man “Yoga Holiday”, dvs ledigt från yogan, vid fullmåne och nymåne.

Eftersom vi består till 70% av vatten påverkar månens faser oss, precis som med havets ebb och flod.

Nymånen gör oss lugna och jordade, men också tyngre och stelare. Vid fullmåne har vi extra mycket energi, men kan också vara emotionella och obalanserade.

Ashtanga Yoga Uppsala har öppet som vanligt på mån-dagarna. Men om du märker att du påverkas mycket av måncykeln (t ex har svårt att sova vid fullmåne), så kan det vara bra att åtminstone ta det lugnare de dagarna.

 

Mån-dagar 2017:

 Ons 11 jan Fullmåne    Fre 27 jan Nymåne
 Fre 10 feb Fullmåne    Sön 26 feb Nymåne
 Sön 12 mar Fullmåne    Mån 27 mar Nymåne
 Mån 10 apr Fullmåne    Tis 25 apr Nymåne
 Ons 10 maj Fullmåne    Tors 25 maj Nymåne
 Fre 9 jun Fullmåne    Fre 23  jun Nymåne
 Lör 8 jul Fullmåne    Lör 22 jul Nymåne
 Mån 7 aug Fullmåne    Mån 21 aug Nymåne
 Tis 5 sep Fullmåne    Tis 19 sep Nymåne
 Tors 5 okt Fullmåne    Tors 19 okt Nymåne
 Fre 3 nov Fullmåne    Fre 17 nov Nymåne
 Sön 3 dec Fullmåne    Sön 17 dec Nymåne
Fullmåne